ตามกฎระเบียบทั่วไปสิทธิและลิขสิทธิ์ในการนำไฟล์ข้อมูลเนื้อหา และรูปถ่ายในเว็บไซต์นี้ไปใช้นั้นเป็นของเมืองโอตะเท่านั้น รูปภาพที่โพสต์ใน "Photo Gallery" สามารถนำไปใช้ได้โดยจะต้องต่อเนื่องตามข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้

 1. คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
  อนุญาตให้นำรูปถ่ายภายไปใช้ใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรตามก็การอนุญาติครั้งนี้ จำกัดอยู่ที่การใช้รูปถ่ายอย่างเดียวและไม่มีการถ่ายโอนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายซึ่งป็นของเมืองโอตะ

  เมืองโอตะ ไม่รับประกันเกี่ยวกับการดาวน์โหลดภาพใดๆ และไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์หรือเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ภาพที่ดาวน์โหลด

  ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภาพโดยละเมิดข้อกำหนดในการให้ใช้ การให้ใช้บริการรูปของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงทันที เมืองโอตะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการสิ้นสุดการใช้ดังกล่าว
 2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  ข้อมูลภาพถ่ายอนุญาติให้นำไปใช้เพื่อแนะนำและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองโอตะเท่านั้น
 3. กิจกรรมต้องห้าม
  • การใช้ข้อมูลรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาสำหรับอาชญากรรม กิจกรรมต่อต้านสังคม (ซึ่งต่อไปข้างให้คำจำกัดความว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก หรือรู้จักผู้คนที่มีส่วนข้องกับกลุ่มซึ่งกระทำผิดกฏหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้ข่มขู่ลอบโกงบริษัท ผู้กระทำผิดทางการเมือง นักฉกฉวยทางการเมือง องค์กรอาชญากรรมที่มีการจัดการและ / หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน ) หรือขัดต่อความสงบและศีลธรรมของประชาชน
  • การนำรูปถ่ายไปขายโดยตรง
  • การผลิตสิ้นค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งการตลาดใช้รูปถ่ายในการค้าขาย อาทิเช่น โพสการ์ด ปฏิทิน หรือ อัลบั้มรูปถ่าย
  • การใช้หรือลงทะเบียนภาพภาพถ่ายสำหรับเครื่องหมายการค้า
  • การนำรูปถ่ายไปใช้และกระจายต่อดั่งเช่นตัวเองเป็นเจ้าของ
  • การแก้ไขภาพ รวมทั้งไปถึงการทำให้ภาพมีความบิดเบี้ยว เปลี่ยนสี อย่างไรก็ตามเมืองโอตะอนุญาติให้มีการแก้ไขภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของภาพเช่นการตัดแต่งหรือเปลี่ยนขนาดภาพ
 4. การรายงานการใช้
  หารได้นำภาพถ่ายไปใช้ ไม่จำเป็นที่จะต้องรายการโดยทันที แต่ควรแจ้งและส่งภาพถ่ายของกิจกรรม หรือภาพที่ได้นำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาที่ สำนักงานท่องเที่ยงของเมืองโอตะ ถ้าหากนำภาพไปใช้ในเว็ปไซต์ กรุณาแจ้ง URL มาที่สำนักงานท่องเที่ยงของเมืองโอตะ
 5. สัญกรณ์เครดิต
  หากได้นำรูปภาพไปใช้กรุณาโพสต์ให้เครดิตว่าเป็นรูปถ่ายที่มีการจัดทำโดยเมืองโอตะ "รูปถ่ายที่จัดทำโดยเมืองโอตะ" ในกรณีที่ใช้งานทางออนไลน์โปรดใส่เครื่องหมาย "การทำซ้ำหรือการโพสต์ซ้ำ" ในเนื้อหา
 6. ลิขสิทธิ์
  ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของเมืองโอตะ
 7. การยินยอมในการใช้
  เมื่อทำการดาวน์โหลดภาพจะถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อกำหนดการใช้ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อฝ่ายการท่องเที่ยวเมืองโอตะ

〒144-8621,  東京都大田区蒲田5-13-14
大田区 観光・国際都市部 観光課
電話: 03-5744-1322,  FAX: 03-5744-1323,  E-mail: kanko@city.ota.tokyo.jp