ข้ามไปยังหน้าหลัก
ห้องนิทรรศการโคะฟุน หรือสุสานโบราณของสวนทะมะกะวะได

ห้องนิทรรศการโคะฟุน หรือสุสานโบราณของสวนทะมะกะวะได

หลุมฝังศพขนาดใหญ่ของศตวรรษที่ 4-7 เรียกว่า โคะฟุน (Kofun) ที่สร้างขึ้นใหม่ จำลองแบบ

เท่าของจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมด้านหลังของเนินดินหลุมฝังศพรูปกุญแจขนาดใหญ่ มีห้องฝังศพหินแนวนอนที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ในภูมิภาคคันโตะ

โคะฟุนที่สร้างขึ้นใหม่นี้ สร้างจำลองรูปทรงแบบเดิมที่สร้างขึ้นโดยคนโบราณ เพื่อเปรียบเทียบกับโคะฟุน (Kofun) ที่สร้างขึ้นในสมัยต่อมา ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสวนทะมะกะวะได (Tamagawadai) กรุณาชมสุสาน แล้วจินดนาการว่าคุณเป็นคนโบราณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมในการเข้า ฟรี
เวลาทำการ 9:00-16:30 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย: 16:00 น.)
ปิด วันจันทร์ ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุด ก็จะเป็นวันอังคารถัดไป) วันหยุดขึ้นปีใหม่ (12/28-1/4)
ไปที่นั่น

เดิน 1 นาทีจากสถานีทะมะกะวะ (Tamagawa) บนรถไฟสายโตคิว ทะมะกะวะ (Tokyu Tamagawa)