ข้ามไปยังหน้าหลัก

อาคารที่ระลึก คุมะไก ซึตเนะโกะ

บ้านที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของซึตเนะโกะ คุมะไก (Tsuneko Kumagai) (1893-1986) ศิลปินการคัดลายมือแบบคะนะ (kana) ร่วมสมัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นครูสอนแก่สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุง มีการจัดแสดงผลงานของท่านคุมะไกอยู่หลายชิ้น และมีการจัดนิทรรศการตามฤดูกาลตลอดทั้งปี นอกจากผลงานกว่า 170 ชิ้นแล้ว ยังมีสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร และศิลปะอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 16 ปี และอายุต่ำกว่า 65ปี) 100 เยน เด็ก (อายุมากกว่า 6 ปี และต่ำกว่า 16ปี) 50 เยน
เวลาทำการ 9:00-16:30 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย: 16:00 น.)
ปิด วันจันทร์ (เปิดทำการถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุด) วันหยุดขึ้นปีใหม่ วันหยุดพิเศษ
ไปที่นั่น

เดิน 10 นาที จากสถานีนิชิ-มาโกะเมะ บนรถไฟสายโทะอิ อาซากุสะ (Toei Asakusa)