ข้ามไปยังหน้าหลัก

ศาลเจ้าฮาเนดะ

ระยะเวลาเฉลี่ย:

ระยะทางไม่ไกลจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ผู้ที่มาท่องเที่ยวญี่ปุ่นสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นครั้งแรกได้ที่ศาลเจ้าฮาเนดะ

ศาลเจ้าฮาเนดะที่จะพาคุณย้อนประวัติศาสตร์กลับไปได้ถึง 800 ปีในสมัยคามาคุระ ในยุคเอโดะ (1603-1868) โชกุนโทคุกาวะที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองโตเกียว เคยเดินทางมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อสักการะ ในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มักจะได้รับการเยี่ยมชมจากพนักงานสายการบินและ ผู้ที่ต้องการไปสักการะเพื่อขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แม้แต่แผ่นคำอธิษฐานที่ห้อยอยู่ใกล้กับโถงหลักก็ยังมีซุ้มประตูโทริอิหลักของศาลเจ้าที่มีเครื่องบินอยู่เหนือ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมยังสามารถซื้อเครื่องรางที่ช่วยป้องกันภัยขณะเดินทาง

ที่ด้านหลังของโถงหลักยังมีภูเขาเล็กๆ สูง 5 เมตร ที่รู้จักกันในชื่อ ฮาเนดะ ฟูจิ ที่มีลักษณะเลียนแบบยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เนินเล็กๆ นี้สร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยเมจิโดยใช้หินภูเขาไฟจาก ภูเขาไฟฟูจิจริงๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักแสวงบุญได้มีโอกาสที่จะ “ปีน” ภูเขาไฟชื่อดังได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดยามานาชิ

ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมของทุกปี ศาลเจ้าแห่งนี้จะจัดเทศกาลน่าตื่นเต้นขึ้น โดยให้ผู้คน 3,000 คนถือมิโคชิ (เกี้ยวศาลเจ้าจำลองของเทพประจำถิ่น) และ เดินขบวนแห่กันตามท้องถนนท่ามกลางผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คน การแห่เกี้ยวศาลเจ้าในลักษณะดังกล่าวหรือที่เรียกว่า “โยโกตะ” จึงทำให้ดูแล้วเหมือนกับเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางมหาสมุทรที่มีคลื่นแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่นั่น

ศาลเจ้าฮาเนดะสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างสะดวกภายใน 12 นาที โดยการเดินเท้า จากสถานีโอโทริอิบนเส้นทางรถไฟเคย์คิว ซึ่งห่างจากท่าอากาศยานฮาเนดะเพียง 3 นาที