ข้ามไปยังหน้าหลัก
ศาลเจ้าฮาเนดะ

ศาลเจ้าฮาเนดะ

ระยะเวลาเฉลี่ย:

ระยะทางไม่ไกลจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ผู้ที่มาท่องเที่ยวญี่ปุ่นสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นครั้งแรกได้ที่ศาลเจ้าฮาเนดะ

ศาลเจ้าฮาเนดะสามารถย้อนประวัติศาสตร์กลับไปได้ถึง 8 ร้อยปีในสมัยคามาคุระ ในยุคเอโดะ (1603-1868) โชกุนโทคุกาวะที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองโตเกียวเคยมาแสวงบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่บ่อยๆ เพื่อแสดงความเคารพ ในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มักจะได้รับการเยี่ยมชมจากพนักงานสายการบินและผู้ที่แสวงหาความมั่นใจในการเดินทางอย่างปลอดภัย แม้แต่แผ่นคำอธิษฐานที่ห้อยอยู่ใกล้กับโถงหลักก็ยังมีซุ้มประตูโทริอิหลักของศาลเจ้าที่มีเครื่องบินอยู่เหนือ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมยังสามารถซื้อเครื่องรางที่ช่วยป้องกันภัยขณะเดินทาง

ที่ด้านหลังของโถงหลักยังมีภูเขาเล็กๆ สูง 5 เมตร ที่รู้จักกันในชื่อ ฮาเนดะ ฟุจิ ซึ่งเลียนยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เนินเล็กๆ นี้สร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยเมจิโดยใช้หินภูเขาไฟจากภูเขาไฟฟุจิจริงๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักแสวงบุญได้มีโอกาสที่จะ “ปีน” ภูเขาไฟชื่อดังได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดยามานาชิ

ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี ศาลเจ้าแห่งนี้จะจัดเทศกาลน่าตื่นเต้นขึ้น โดยให้ผู้คน 3,000 คนถือมิโคชิ (ศาลเจ้าขนาดพกพาที่เป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่) และเดินขบวนแห่กันตามท้องถนนผ่านฝูงชนราว 30,000 คน โดยมิโคชินี้จะถือในแบบพิเศษที่เรียกว่า “โยโกตะ” เพื่อให้คล้ายกับเรือที่ล่องไปบนมหาสมุทรที่มีคลื่นแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่นั่น

ศาลเจ้าฮาเนดะสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างสะดวกภายใน 12 นาที โดยการเดินเท้าจากสถานีโอโทริอิบนเส้นทางเคอิคิว ซึ่งห่างจากท่าอากาศยานฮาเนดะเพียง 3 นาที