บล็อก

/บล็อก

เมืองนานาชาติ – เทศกาลประจำเมืองโอตะในวันสกายเดย์ที่ฮะเนะดะ

เมืองโอตะในฐานะที่เป็นเมืองนานาชาติเชื่อมต่อกับโลกภายนอกผ่านท่าอากาศยานฮะเนะดะ ได้จัดงานประจำปีขึ้น เทศกาลเมืองนานาชาติแห่งเมืองโอตะ