ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวโอตะ-คุ รวมกิจกรรมลองสวมกิโมโนและอื่นๆ!

เหตุเกิดจากการที่ฉันต้องการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ