ข้ามไปยังหน้าหลัก
บ้านเช่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่รับรองโดยเขตโอตะ "กิจการดูแลสถานที่พักสำหรับชาวต่างชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติในเขตโอตะ" คืออะไร

บ้านเช่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่รับรองโดยเขตโอตะ "กิจการดูแลสถานที่พักสำหรับชาวต่างชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติในเขตโอตะ" คืออะไร

บ้านเช่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่รับรองโดยเขตโอตะนั้น เป็นการให้บริการที่พักอาศัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยจะให้บริการสถานที่ที่เหมาะสมแก่การพักอาศัยในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามสัญญาเช่า เรียกว่า "กิจการดูแลสถานที่พักสำหรับชาวต่างชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติ" ซึ่งในเขตโอตะนั้นจะมีการจัดเตรียมที่พักอาศัยโดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติเฉพาะในกฎหมายธุรกิจโรงแรมแห่งพระราชบัญญัติพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติ และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย และผู้ว่าการเขตโอตะได้ให้การรับรองว่าห้องพักใดที่มีเงื่อนไขครบตามข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการดูแลสถานที่พักสำหรับชาวต่างชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติในเขตโอตะ จะไม่ถูกบังคับใช้โดยกฎหมายธุรกิจโรงแรมโดยหลักแล้ว เงื่อนไขในการรับรองมีดังต่อไปนี้

  • มีการให้ใช้ห้องพักตามสัญญาเช่าและสัญญาเพิ่มเติม
  • เงื่อนไขของห้องพักอาศัย ห้องพักแต่ละห้องจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 25 ตารางเมตร ทางเข้าออกและหน้าต่างนั้นจะต้องไขกุญแจเปิดปิดได้ ให้สร้างกำแพงกั้นห้องพักกับห้องพักอื่นๆและทางเดิน ยกเว้นทางเข้าออกและหน้าต่าง มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายเทอากาศ การส่องถึงของแสงแดด การให้แสงสว่าง การป้องกันความชื้น การระบายน้ำ การให้ความอบอุ่น และการทำความเย็น มีห้องครัว ห้องอาบน้ำ สุขาและอ่างล้างหน้า มีที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บของ เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำอาหาร และเครื่องมือสำหรับทำความสะอาด พร้อมให้บริการห้องพักอาศัยที่สะอาดเมื่อเริ่มเข้าใช้ห้องพัก มีบริการคู่มือแนะนำในการใช้ห้องพักในภาษาต่างประเทศ บริการข่าวสารยามฉุกเฉินในภาษาต่างประเทศ และบริการอื่นๆในการพักอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  • ระยะเวลาพักอาศัยตั้งแต่ 6 คืน 7 วันขึ้นไป

พื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งชาติคืออะไร

เป็นพื้นที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นพื้นที่เสริมศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติพร้อมกับกระตุ้นการสร้างจุดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รัฐได้เลือกกรุงโตเกียว จังหวัดคานางาวะ เมืองจิบะและเมืองนาริตะในจังหวัดจิบะเป็นเขตมหานครกรุงโตเกียว

ต่อไป