ข้ามไปยังหน้าหลัก
นิทรรศการผลิตภัณฑ์เมืองมิตรภาพของเขตโอตะ: เมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ

นิทรรศการผลิตภัณฑ์เมืองมิตรภาพของเขตโอตะ: เมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ

ณ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเขตโอตะ มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สำหรับเมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม (วันศุกร์) ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์)

เมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ กลายเป็นเมืองมิตรภาพในปีพ.ศ. 2548 อันเนื่องมาจากความผูกพันของชื่อ “โรคุโกะ” ที่ทั้งสองแห่งมีร่วมกัน: โรคุโกะ ในเขตโอตะ และ เมืองเก่าโรคุโกะในเมืองมิซาโตะ

มีการจำหน่ายเหล้าแอปเปิลอิบุริกักโกะและนิเทโกะที่ยอดนิยม แล้วยังมีการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของเมืองมิซาโตะซึ่งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

※โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเขตโอตะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ต่อไป