ข้ามไปยังหน้าหลัก
การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน

การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน

ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลกรุงโตเกียว เขตโอตะได้ติดตั้งฝาปิดท่อระบายน้ำในสามสถานที่ ได้แก่ โรคุโกะ คามาตะ และโอโมะริ ฝาท่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบดเป็นฮาเนะพิยอน ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์เขตโอตะอย่างเป็นทางการ โดยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการบริหารเขตโอตะ

การออกแบบท่อระบายน้ำแสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค ประกอบกับการนำฮาเนะพิยอนมาร่วมด้วยก็สื่อถึงเสน่ห์ของเขตได้เป็นอย่างดี

ฮาเนะพิยอน x ว่าวเหยี่ยวทงบิ

3-10 มินามิ โรคุโกะ (หน้าสวนสวนมินะซันจิโดะ)

การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน
การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน

ฝาปิดท่อระบายลายฮาเนะพิยอนและว่าวเหยี่ยวโรคุโกะ ทงบิ ที่สืบทอดมาแต่โบราณในเขตโรคุโกะ ว่าวเหยี่ยวโรคุโกะ ทงบิ มีต้นกำเนิดมาจากเขตป้องกันฝูงกาในสมัยเอโดะ ว่าวเหล่านี้สืบทอดมาอย่างยาวนานตามประเพณี และยังคงถูกใช้อยู่บริเวณท้องแม่น้ำของแม่น้ำทามะที่ไหลผ่านโรคุโกะ

ฮาเนะพิยอน x เครื่องบิน

7-68 นิชิ คามาตะ (สถานีคามาตะ, ทางออกทิศตะวันตก, สถานีขนส่ง) 

การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน
การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน

ฝาปิดท่อระบายลายฮาเนะพิยอนกำลังบินอยู่บนเครื่องบิน สนามบินฮาเนดะตั้งอยู่ในเขตโอตะและเป็นประตูสู่ผืนฟ้าประเทศญี่ปุ่น บนท้องฟ้านี้เองที่ฮาเนะพิยอนกำลังขับเครื่องบินขึ้นไปบนท้องฟ้า ด้วยเขตที่เป็นประตูสู่ภูมิภาคสมัยใหม่ มาเปิดโลกกว้างกันเถอะ

ฮาเนะพิยอน x โนริ x สวนฟูรูซาโตะ โนะ ฮามะเบะ

1-4-1 โอโมะริ คิตะ (ทางเท้าหน้าทางออกทิศตะวันออกของสถานีโอโมะริ)

การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน
การติดตั้งฝาปิดท่อระบายที่ออกแบบร่วมกับลวดลายฮาเนะพิยอน

ฝาปิดท่อระบายลายฮาเนะพิยอนพร้อมข้าวปั้นห่อด้วยสาหร่ายโนริตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟูรูซาโตะ โนะ ฮามะเบะ ที่สวนฟูรูซาโตะ โนะ ฮามะเบะมีหาดทรายและที่ราบน้ำขึ้นน้ำลง คุณสามารถเพลิดเพลินกับชายฝั่งหินตามแนวชายหาดที่อดีตเป็นแนวชายฝั่งโอโมะริได้ พร้อมทั้งยังได้ดื่มด่ำกับลมทะเลอันสดชื่น และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำสาหร่ายทะเลในพื้นที่โอโมะริ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งผลิตสาหร่ายทะเลที่คึกคักในอดีต คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์โนริภายในสวน

ต่อไป