ฮาชิโก-โนริ คือ การแสดงแบบดั้งเดิมที่พยายามคงรักษาไว้ของเทคนิคและกระบวนการการดับไฟในสมัยเอโดะ การแสดงนี้ถูกจัดขึ้นในทุกๆปี ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ (ประมาณวันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม) จะแสดงที่ด้านหน้าของศูนย์จัดแสดงหลักฮิเคกามิ ฮอนโมนจิ โดยสมาคมสัมพันธ์อะโมริ คุณต้องอย่าพลาดชมการแสดงต่อตัวที่มีความสูงเท่ากับบันไดไม้ไผ่ 6 เมตร โดยมีเพียงนักแสดงที่ยืนอยู่บนพื้นที่คอยยึดเสาไม้ไว้เพียงเท่านั้น การแสดงนี้จะมีการบรรยายทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในวันที่จัดแสดงด้วยเช่นเดียวกัน

การเดินทาง

ใช้เวลาเดิน 10 นาที จากสถานีอิเคกามิ สายโตคิว อิเคกามิ หรือใช้เวลาเดินจากสถานีนิชิมาโกเมะ สายโทอิ อะซากุสะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อิเคกามิ ฮอนโมนจิ
  • วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-14.30 น.

  • Ota Tourist Association
    03-3734-0202