เป็นร้านอาหารที่โดดเด่นที่สามารถเดินทางด้วยเท้าจากสถานีรถไฟอิเคงามิ พร้อมเสิร์ฟเมนูเด่นฝีมือชาวญี่ปุ่นให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะนานที่มีความอร่อยที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และยังมีเบียร์จากอินเดียและแดนหิมาลัยที่มีรสชาติแตกต่างจากเบียร์ของญี่ปุน่

จุดที่น่าสนใจ
เครื่องดื่ม (ลัสซี, น้ำมะม่วง, ลัสซีมะม่วง, ชาอินเดีย, เบียร์สด, ไวน์แก้ว, มินินานสำหรับลูกค้าแต่ละคน)

เส้นทาง

เดิน 1 นาทีจากสถานีอิเคกามิ (Ikegami) ด้วยรถไฟสายอิเคกามิ

้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อิเคกามิ 6 – 9 ตึกแลตเติล1 F
  • 03-5700-1556
  • 11:00~23:00 /วันหยุด: วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน