หลุมฝังศพขนาดใหญ่ของศตวรรษที่ 4-7 เรียกว่า โคะฟุน (Kofun) ที่สร้างขึ้นใหม่ จำลองแบบเท่าของจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมด้านหลังของเนินดินหลุมฝังศพรูปกุญแจขนาดใหญ่ มีห้องฝังศพหินแนวนอนที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 ในภูมิภาคคันโตะ โคะฟุนที่สร้างขึ้นใหม่นี้ สร้างจำลองรูปทรงแบบเดิมที่สร้างขึ้นโดยคนโบราณ เพื่อเปรียบเทียบกับโคะฟุน (Kofun) ที่สร้างขึ้นในสมัยต่อมา ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสวนทะมะกะวะได (Tamagawadai) กรุณาชมสุสาน แล้วจินดนาการว่าคุณเป็นคนโบราณ

เส้นทาง

เดิน 1 นาทีจากสถานีทะมะกะวะ (Tamagawa) บนรถไฟสายโตคิว ทะมะกะวะ (Tokyu Tamagawa)

้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • 1-63-1 Denenchofu Ota-ku
  • Open: 9:00-16:30 น. (เข้าชมรอบสุดท้าย: 16:00 น.)
    Closed: วันจันทร์ ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุด ก็จะเป็นวันอังคารถัดไป) วันหยุดขึ้นปีใหม่ (12/28-1/4)
  • ฟรี