มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของโตเกียว (intangible folk cultural property of Tokyo) จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 7 ของเดือนมกราคม ที่ศาลเจ้าโระคุโกะ (Rokugo) เป็นการขอพรให้เด็กๆ เจริญเติบโตมีสุขภาพแข็งแรง เด็กผู้ชายในชุดเกราะซามูไรจะยิงเป้าที่มีรูปตาแปดเป้า จากบนหลังม้าไม้

เส้นทาง

เดิน 8 นาทีจากสถานีโระคุโกะโดะเตะ (Rokugodote) บนรถไฟสายเคะอิคิว (Keikyu)

้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Rokugo Shrine, 3-10-18 Higashi-Rokugo, Ota-ku
  • วันที่ 7 มกราคม เริ่มตั้งแต่เที่ยงตรง